پیجی فروم

متن مجری گری درباره شهادت سردار قاسم سلیمانی - پیجی فروم

شهید بزرگ و والا مقام، حاج قاسم سلیمانی بالاخره به آرزوی خود رسید. او توانست به مقام رفیع شهادت دست پیدا کند و چه چیزی از این برای او شیرین تر؟ دشمن فکر می کند که اینکه او را کشته، یعنی کار بدی در حق او کرده است؛ غافل از اینکه فقط سردار را به خواسته اش رسانده و باعث شده که او شهید شود.

شهید سپهبد قاسم سلیمانی همیشه در ذهن مردم خواهد بود و آنها راهش را خواهند پیمود. در این مطلب قصد داریم متونی را آماده کنیم که برای کسانی که مجری هستند و میخواهند درباره این شهید بزرگ حرف بزنند بسیار عالیست.

متن مجری گری شهادت قاسم سلیمانی

با نام خدا و آنکه از خود گذشت تا ناموس و کشورش حفظ شود؛ همانکه به نام شهید زنده میشناختنش و اکنون به مقام رفیع شهادت رسیده. شهید سپهبد قاسم سلیمانی. غیور مردی که مظلومانه در خارج از مرزهای ایران به شهادت رسید و بدن تکه تکه شده اش را به داخل مرزها آوردند.

**************

شهید قاسم سلیمانی فقط یک انسان عادی نبود! اون مثالی بود برای تمام کسانی که می خواهند رسم مردی و مردانگی را بیاموزند. شهید سپهبد سلیمانی با غروری که برای کشورش آفرید، نام خود را جاودان کرد. از این پس نام سلیمانی در تاریخ می درخشد و سلیمانی ها هستند که متولد می شوند. راه این شهید پرآوازه برای همیشه ادامه خواهد داشت.

**************

شهید قاسم سلیمانی مردی بود که به همه ی ما درس آزادگی داد. او به خاطر کشورش، به خارج از مرزهای وطن رفت و در همان جا جان باخت و به مقام شهادت رسید. شهادت گوارای وجودش باد که آرزویش را می کرد. آری می گویند این بزرگ مرد آرزوی شهادت داشته. شهادت گوارای وجودت.

**************

فرشته ای بود که روی زمین متولد شده بود. بعد از سال ها مجاهدت، بالاخره خداوند او را برگزید و به صف همراهانش یعنی شهیدان مدافع حرم پیوست. او برای دفاع از ناموس، دفاع از کشور و دفاع از من و تویی که اکنون صحیح و سالم در حال زندگی هستیم، جانش را فدا کرد. پیمودن راه این شهید مدافع، تنها کاریست که در جبران خدماتش به ایران می توانیم انجام دهیم.

**************

هنوز مانده تا بفهمیم که چه کسی را از دست داده ایم، هنوز مانده تا متوجه شویم که چه گوهر نایابی دیگر در بین ما نیست، هنوز مانده تا درک کنیم که شهید سلیمانی که بود و برای ایران چه ها که نمی کرد. می گویند سلیمانی ها زیادند. خیر اینطور نیست. سلیمانی فقط یک نفر بود که به شهادت رسید! اما افکار سلیمانی در بین جوانان این مرز و بوم خواهد ماند و تفکر سلیمانی بودن آنها را هم مرز با این شهید بزرگوار خواهد نمود.

**************

به نام خدایی شروع میکنم که مردانی را آفرید که به ما رسم شجاعت می آموزند؛ به ما رسم مردانگی و مرد بودن را یاد می دهند و با وجود آنها، میلیون ها نفر احساس امنیت می کنند. به راستی این انسان ها چه هستند که وجودشان آنقدر با برکت است. منظور از انسان ها همان شهدایی هستند که جانشان را در راه کشور می دهند. همان سردار بزرگ ایرانیست که توانستند جانش را بگیرند، اما روحش را خیر! توانستند او را بکشند اما نتوانستند که به زانویش درآورند. منظور شهید سپهبد قاسم سلیمانی است. همان مردی که با شهادتش، گویی زمین هم به نجوا درآمده بود و درباره ی مظلومیتش حرف می زد.

**************

اگر می خواهی بدانی که مظلوم واقعی کیست، نگاهی به شهدای مدافع حرم بینداز. همانها که جانشان را فدای کشور و ناموسشان می کنند. اگر می خواهی بدانی که چه کسی واقعا مظلوم است، نگاهی به نحوه ی شهادت شهید بزرگ قاسم سلیمانی بینداز. همانکه غریبانه در بیرون از مرزهای کشور، در دل سیاهی شب و آن هم از راه آسمان بر او حمله کردند و به شهادت رساندنش. به راستی که دشمنان چگونه می خواهند جوابی برای این ظلم خود داشته باشند؟

**************

می خواهم از مردی برایتان بگویم که عزتش فراتر از افسانه هاست. مردی که شرفش بر وجود تمامی دشمنانش می ارزید؛ همان مردی که جراتش و شجاعتش زبان زد همه ی مردم شد. شهید زنده ای که به مقام شهادت رسید و زمان شهید شدنش حتی زمین و آسمان هم درباره او صحبت می کردند. شهید قاسم سلیمانی، سردار بزرگ قلب ملت شریف ایران. سپهبد سلیمانی جانش را برای این ملت داد. ملتی که انتقامی سخت برای این جان فشانی او خواهند کرد.

**************

هشتگ انتقام سخت در شبکه های اجتماعی پر شده بود، در زمانی که او شهید شد. رسانه ها همه از مظلومیتش حرف می زدند و در مورد شجاعتش با هم گفتگو می کردند. آن شهید بزرگ رفت و دیگر باز نمی گردد. اما فکرش هنوز پاربرجاست. ملتی که این شهید برایشان جانش را فدا کرد، تلافی کردن را خوب بلدند. این ملت راه شهید را خواهند پیمود تا به کوری چشم دشمن، ایران از آنچه که هست، استوارتر باقی بماند.

**************

حس امنیتی در وجودت شکل می گرفت، وقتی که نامش می آمد. نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی. زمانی که حکم نابودی داعش را داد، گویی نامه ی مرگ داعش از سوی خداوند امضاء شده بود. حرف او حرف بود و عملش حرفش را تصدیق می کرد. به زودی در کتاب های تاریخ، در کنار شهیدانی همچون حججی ها، نام سردار سلیمانی هم آورده خواهد شد. دانش آموزان ما در مدارس رسم شجاعت و مردانگی خواهند آموخت؛ رسم میهن پرستی و رسم عشق.

**************

می گویند عشق در قصه هاست، اما دروغ است. عشق را می توان با چشم دید؛ عشق را حتی میتوان حسش کرد. عشق همان مردانی هستند که جانشان را در کف دست می گذارند و برای ملت خود و دفاع از آرمان هایشان به شکار دشمن می روند. آنها شکارچیان بزرگی اند که فاسقان را شکار می کنند. اما زمانه در یک شب، زمانی که یک شکارچیِ بزرگ در بیرون از آشیانه اش بود، طور دیگری چرخید. این شکارچی، به دام طعمه اش افتاد. شکار که همان دشمن فاسق بود، توانست با ترسویی تمام بالاخره این شکارچی بزرگ را مهار کند. این شکارچی نامش قاسم سلیمانی بود. همانکه علیه ظلم بر می خواست و نمی گذاشت که ظالم بر مظلوم پیروز شود.

**************

ترس اگر در دل دشمن رخنه نکرده بود، در دل سیاهی شب به سردار بزرگ ما حمله نمی کرد. ترس اگر بر او چیره نشده بود، از آسمان بر او حمله نمی کرد. ترس اگر بر او حاکم نشده بود، حداقل می ایستاد و جواب خبرنگاران را می داد. آری دشمنی که بزرگترین سردار ایران را آسمانی کرد، یک ترسو بود. بزدلی که نامش آمریکاست.

**************

به نام خدایی شروع می کنم که مردانی را آفرید که بساط ظلم را از زمین بر می چینند. همان ها که ترس از دست دادن جانشان را ندارند و عاشقانه حاضرند جانشان را برای دفاع از مظلوم بدهند. نمونه ی بارز این مردان، شهید سپهبد قاسم سلیمانیست که در روزی نحس به نام سیزدهم دی ماه سال 1398، او را از دست دادیم. او آسمانی شد؛ اما راهش هنوز باقیست، ملت غیور ایران راهش را با شجاعت تمام ادامه خواهند داد.

**************

کاش بودی و خبری آزادی قدس را می شنیدی؛ کاش می بودی و میدیدی که بساط ظلم چگونه چیده شده است. تو رفته و روزی خوانندگانی مانند آهنگران خواهند خواند که قاسم نبودی ببینی، قدس آزاد گشته.

**************

فقط نامت کافی بود که تن دشمن را به لرزه درآورد. آنها جلوی تو جرات نداشتند قد علم کنند. مگر می شد قاسم سلیمانی در مقابلت باشد و تو حتی بتوانی از آشیانه ی ترس خویش بیرون بیایی. دشمن همین حالت را داشت! دشمن از ترسی که در وجودش رخنه کرده بود، معلوم نبود تا چه وقت برنامه می چید که بالاخره او را در سیاهی شب آسمانی کند. آرام بگیر ای مرد بزرگ که گرچه که تو رفته ای، اما هنوز هم هستند بزرگ مردانی که راه تو را بپیمایند.

**************

مهم نیست که مرد باشی یا زن؛ مهم نیست که بچه باشی یا بزرگسال. زمانی که نام قاسم سلیمانی می آمد، در دلت غروری شکل می گرفت! غروری که باعث می شد احساس عزت کنی، احساس شرف کنی و احساس شجاعت کنی. اکنون قاسم سلیمانی آسمانی شده! او به جایگاه ابدی اش رفت. اما دشمن باید بداند که هدف قاسم سلیمانی اکنون هدف همه ی مردم ایران شده. تا او به زانو در نیاید، ملت ایران آرام نخواهند نشست. انتقامی سخت در راه است. انتقامی که تقاص خون قاسم سلیمانی ها را از دشمن خواهد ستاند.

**************

به راستی چه مهره ی ماری در وجودش بود که زمانی که به شهادت رسید، همه ی مردم ایران برایش به پا خواستند! ملیت ها به حرف آمدند و هشتگ های مختلف در فضای مجازی ساخته شد. این بزرگ مرد چه کرده بود که چنین عاشقانه مردم او را دوست داشتند و حتی کسانی که با او هم میهن نبودند هم برای از دست دادنش عزا گرفتند. شهید قاسم سلیمانی مرد خدا بود. او جانشین امام حسین در زمان حال بود که از ما گرفته شد.

**************

شهادت رسم مردان خداست! آنها شهادت را دوست دارند و با آغوش باز آن را می پذیرند. نمونه ی بارز همه ی آنها، شهید سپهبد قاسم سلیمانی است که شجاعت هایش به گوش همه ی ما رسیده و دلیری هایش را همه ی ما به گوش شنیده ایم و به چشم دیده ایم. این بزرگ مرد را در شبانگاه کشتند. گویی که جراتش را نداشتند که با او رو به رو شوند. روحش شاد باشد. ملت عظیم ایران تا همیشه این بزرگ مرد را به یاد خواهد داشت و راه او را خواهد پیمود.

**************

خبری تلخیست، اما باید کم کم با آن کنار آمد. این خبر ملت ایران را عزادار کرد! کاش هیچوقت سوار آن ماشین نمیشد، کاش هیچ وقت اصلاً ایران را ترک نمی کرد. اما دیگر این ای کاش ها فایده ای ندارد. الان تنها چیزی که مهم است، آرامش روح اوست. ما باید کاری کنیم که روح او به آرامش برسد. آرامش روح قاسم سلیمانی زمانی امکان پذیر است که ظالمی نباشد که بخواهد مظلومی را مورد ظلم قرار دهد.

**************

شاید همین الان که نامش را می شنوید هم در وجودتان غروری بی نظیر شکل بگیرد. این مرد خدا را شاید تا به حال هیچ کدام از ما از نزدیک ندیده باشیم، اما گویی به مانند نزدیک ترین فرد خانواده مان دوستش داشته ایم. مصاحبه های مردمی بیانگر این موضوع بود که چقدر مردم این مرد شریف را دوست داشتند و برایش احترام قائل بودند.

**************

راه و رسم شهید را ادامه دادن، بهترین کاریست که می توان در حق او انجام داد. شهید سلیمانی یکی از مردان خدا بود که خداوند او را به نزد خود برد. او رفته اما راهش هنوز باقیست. هنوز هم ظالم هایی هستند که بخواهند به مظلومان ستم برسانند! هنوز هم ظالمانی هستند که بخواهند حق مظلومین را بخورند. راه این شهید را باید پیمود تا ریشه ای ظالمان از بین برود.

**************

شهید سلیمانی راه حق را می رفت. مهم نیست که دشمنان در مورد او چه می گویند! مهم نیست که می گویند فعالیت های تروریستی داشت. شاید آنها با واژه تروریست به خوبی آشنایی ندارند. اگر تروریست کسی است که مظلوم را از دست ظالم نجات می دهد، اگر تروریست کسی است که در راه خدا جهاد می کند، اگر تروریست کسی است که به یاری هم نوعاش می رود، پس قاسم سلیمانی یک تروریست بود.

**************

فقط خدا می داند که در دل قاسم سلیمانی در لحظات قبل از شهادتش چه می گذشت! آخر او آرزوی شهادت را داشت. دوست داشت که در صف همرزمانش یعنی شهدای مدافع حرم قرار بگیرد. اکنون او به این آرزوی خود رسیده. رسیدنت به آرزویت را تبریک می گوییم سردار. برای تو بسیار خوشحال و برای خود بسیار ناراحتیم که کسی مثل تو را از دست داده ایم.

**************

نگران نیستیم که چرا سردار سلیمانی رفت اما ناراحتیم؛ از ته دل هم ناراحتیم. عدم نگرانی ما به خاطر این است که غیور مردان زیادی هستند که تفکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی را دارند و مسیر او را می روند. هر که می خواهد نزد خدایش سربلند شود، پس باید به راهی قدم بگذارد که سردار بزرگ ایران گذاشت! یعنی راه دفاع از حق، نجات مظلوم و …

**************

می گویند که آدم قبل از مرگش از این که میخواهد آسمانی شود اطلاع می یابد. حتما خیلی ذوق داشته وقتی که فهمید قرار است آسمانی شود؛ چقدر ذوق داشته وقتی که سند بهشتی شدنش امضاء شد. قاسم سلیمانی را می گویم. همان سردار بزرگی که او را در دل سیاهی شب به شهادت رساندن. همان سرداری که به دست دشمنی ترسو به نام آمریکا آسمانی شد. آمریکا اگر جراتش را داشت، رو در رو با حاج قاسم رو به رو می شد؛ نه در دل سیاهی شب آن هم از طریق آسمان.


در ادامه حتما تماشا کنید :

مرتبط

متن کوتاه درباره ی شهادت سردار قاسم سلیمانی (2)

آلبوم عکس شهادت سردار قاسم سلیمانی برای پروفایل + متن

مجموعه شعر درباره شهادت سردار قاسم سلیمانی


بازدید : - بار دسته بندی : اس ام اس و عکس نوشته تاريخ : 11 می 2021 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.