پیجی فروم

متن زیبا در مورد مظلومیت زن - پیجی فروم

عشق در وجود زنان و دختران همراه با آنها خلق شده است. گویی که آنها چیزی فراتر از عشق هستند. گاهی این عشق آنها را تبدیل به مظلوم ترین ها می کند. گاهی این عشق می تواند یک زن را جلوی تو خیلی ضعیف کند؛ ضعیف تر از هر چیزی که می شناختی. اما این را بدان که اگر به او ظلم کنی، در واقع ضعیف واقعی خود تو هستی.

زنان مظلومیتی دارند که بی مثال است. آنها گاهی حاضر می شوند که خودشان ظلم ببینند اما اطرافیانشان خیر. گاهی برای اینکه در مورد این مظلومیت زنان صحبت کنیم، باید به دنبال جملاتی مناسب باشیم تا بتوانیم کاملا این مظلومیت را به رخ بکشیم. در این مطلب ما انواع متن درباره مظلومیت دختر و انواع متن درباره مظلومیت زنان را برایتان تهیه کرده ایم که می توانید از هر کدام که خواستید استفاده کنید.

متن برای مظلومیت زن

به یک زن هیچوقت آزار نرسان. اگر او با تو خوب است، اگر هر چه بدی در حقش میکنی، با خوبی پاسخت را می دهد، به پای سادگی اش نگذار. او عشقی از تو در وجودش شکل گرفته که هر کاری کنی آن را نادیده خواهد گرفت. عشق او برایش پر رنگ تر از هر رفتار بدی است که در حقش داری. یک زن زمانی که عاشق می شود، خیلی مظلوم خواهد شد. اگر به او ظلم برسانی، در واقع قدرت خود را به رخش نکشیده ای، فقط نشان داده ای که چقدر کوچکی که در برابر عشق پاک او از خود چنین واکنشی نشان دادی.

********

می گویند که زنان ساده اند، می گویند که زود گول می خورند و به همین خاطر است همیشه و همه جا مظلوم واقع می شوند. این مسئله درست نیست. زنان هم میتوانند به مانند مردان باشند، آنها هم می توانند به مانند مردان زندگی کنند. اما آنها این سادگی را دوست دارند! نام مظلومیت را روی آن نگذاریم. اگر می گویید که زنان گول میخورند، در واقع آنها خود انتخاب می کنند که چه کسی آنها را گول بزند؛ این نشان زیرکی دیگران نیستند، نشانه ی عشقی عمیق است که در وجود یک زن نهفته شده که حتی حاضر است به بهانه ی گول خوردن هم عشقش را به دیگران نشان دهد.

********

از مظلومیت زنان در طول تاریخ صحبت های زیادی شنیده ایم. زنان در عین مظلومیت شان، توانسته اند به موفقیت های زیادی دست پیدا کنند. آنها توانسته اند نام خود را در تاریخ ماندگار کنند. به راستی که چه کسی می توانند در زیر بار ظلم حتی طاقت بیاورد؟ آری زنان نه تنها طاقت آوردند، بلکه رشد هم کردند. اگر الگویی برای موفقیت می خواهی، نزدیک ترین زن زندگیت را پیدا کن و از او الگو بگیر! به تو اطمینان خواهم داد که موفقیت ترین خواهی شد.

********

چه بسیار زمانی که زنان به خاطر ضعیف بودن جثه شان نادیده گرفته شدند؛ به خاطر ضعیف بودنشان، کنار گذاشته شدند. مظلومیت های زنان هیچ گاه انگار پایانی نداشته است. اما به راستی چه خصلتی در وجود این آفریده ی خدا وجود دارد که در عین ظلم هایی که به او می شود باز هم می ایستاد و دوباره و دوباره تلاش می کند تا به آنچه که می خواهد برسد؟

********

کدام مادر را دیده ای که لباسی نو برای خود بخرد، زمانی که فرزندش لباسی ندارد که به تن کند؟ کدام خواهر را دیده ای که چشمان گریان برادرش را ببینید و بی تفاوت از کنار آن بگذرد و به خوش گذرانی اش مشغول شود؟ کدام زن را دیده ای که در زمان گرسنه بود همسر و فرزندانش به کارهای خود بپردازد و آنها را نادیده بگیرد؟ در وجود زنان خصلتی وجود دارد که حتی اگر بخواهند هم نمی توانند این خصلت را نداشته باشند. این خصلت عشق است. برای این عشق احترام قائل شویم. به پای این عشق به آنها ظلم نکنیم! زنی که مورد ظلم قرار بگیرد، هنوز هم عشقش را خواهد داشت؛ اما از درون شکسته خواهد شد.

********

به یک زن فقط برای اینکه زن آفریده شده است ظلم کردیم! حق او را نادیده گرفتیم و از کنارش به سادگی گذشتیم. اما آیا تا به حال فکر کرده ایم که به حال و روز زنان چه می گذرد؟ آیا تا به حال به این فکر کرده ایم که قلب شکسته شان چگونه ترمیم می شود؟ ما قلب یک زن را می شکنیم و می رویم. اما شاید مدت ها طول بکشد که او دوباره به حالت اولش برگردد؛ اما شاید مدت ها طول بکشد که دوباره لبخندی بر روی لبانش جاری شود. آری شاید او لبخند بزند، اما بدان که این لبخند بعد از ظلمی که به او کرده ای، مصنوعیست.

********

به لبخند یک زن توجه نکن. به این که خود را بی نیاز نشان می دهد؛ به اینکه می گوید به هیچ کسی هیچ احتیاجی ندارد هم توجه نکن. حتی قوی ترین زنان هم گاهی به یک آغوش گرم نیاز دارند. آغوشی که آنها را در برگیرد و به آنها حس آرامش دهد. این آرامش را از زنان اطرافت دریغ نکن. اگر این کار را کردی، کم کم به لاک خود میروند و می شوند مظلوم ترین انسانی که تا به حال می شناختی. برای اینکه اعتماد به نفس یک زن را تقویت کنی، گاهی او را در آغوش بگیر.

********

مظلومیت را در چشمان زنی دیدم که از غذای خود می گذرد تا فرزندش گرسنه نماند. به راستی که چه کسی می تواند چنین از خود گذشتگی نشان دهد؟ چه کسی می تواند از خود بگذرد تا خانواده و اطرافیانش در آرامش باشند؟ این کارها از عهده ی یک زن بر می آید! زنی که از خود می گذرد تا آرامش را به دیگران هدیه کند. زنی که گاهی مظلوم ترین انسان می شود تا خانواده اش همیشه احساس قدرتمند بودن کنند.

********

اگر دل دختری را به دست آوردی و به او خیانت کردی، بدان که بدترین ظلم را در حق او کرده ای؛ بدان که قلب او را شکسته ای و قلبش دیگر نمی تواند به مانند همیشه باشد و ترمیم شود. اگر دل یک دختر را به دست آوردی، او جلوی تو مظلوم ترین انسان روی زمین خواهد شد. هوای او را داشته باش. به پای عشقش، او را نسوزان. شکستن دل چنین موجودی آسان است؛ اما بدان که تاوان دارد. تاوانی سخت که اگر این کار را انجام دادی، باید پس بدهی.

********

دختر خلق شد تا ثابت کند که از عشق هم چیزی فراتر وجود دارد. به راستی که دختر چه موجودیست؟ هر چه به او ظلم می کنی، لطافتش بیشتر می شود و هر چه که دلش را می کشنی، مرحمتش بیشتر خواهد شد. یک دختر می بخشد، می گذرد و نادیده می گیرد؛ اما بدان که از یادش نمی رود! سعی کن که خودت را از چشمان او نیندازی. اگر این کار را کردی، آن وقت است که میبینی از عشقش بی نصیب مانده ای. یک دختر می تواند جلوی تو مظلوم ترین انسان باشد، اما اگر از چشمش افتادی، دیگر حنایت برایش رنگی نخواهد داشت.

گلچین جملات کوتاه ، خواندنی و زیبا درباره مظلومیت زن 

یک زن می تواند جلوی تو مظلوم ترین کسی باشد که سراغ داشته ای. اما این را بدان که اگر از چشمش افتادی، دیگر مانند همیشه برایش نخواهی بود. آن موقع است که تشنه ی یک لحظه توجه اش می شود؛ تشنه ی نگاه مهربانش می شوی؛ تشنه ی لبخندش می شوی که همیشه آن را بی دریغ برایت خرج می کرد. اگر نمی خواهی که این محبت هایی که زن با تمام وجودش نثارت می کند تمام شوند، پس قدرش را بدان. برایش ارزش قائل شو و همیشه احترامش را حفظ کن.

********

یک زن گاهی از احترامی که برای خود قائل بوده هم می گذرد تا بتواند دوباره احترام تو را به دست آورد. او گاهی خود را جلوی دیگران خورد می کند تا تو جلوی آنها خورد نشوی. قدر زن زندگی ات را بدان. او با تمام این خورد شدن ها و بی احترامی ها، باز هم عاشق زندگی اش است. این را به پای مظلومیتش نگذار. مگر ظالم بودن سخت است که یک زن نتواند ظالم شود؟ اتفاقا ظالم بودن کار آدم های ضعیف است. یک زن با از خودگذشتگی هایش نشان می دهد که چقدر قدرت دارد و چقدر می تواند تو را از دریای وجودش بهره مند سازد.

********

قلب یک دختر به مانند یک شیشه می ماند. شیشه ای را بردار و به زمین بزن و بشکن؛ آیا دوباره می توانی آن شیشه را ترمیم کنی؟ هرگز نخواهی توانست. قلب یک دختر هم به مانند همان شیشه است! اگر شکسته شود، تلاش هایت برای ترمیم دوباره اش بی ثمر خواهد بود. قلب او دیگر برای تو نخواهد تپید و آن موقع می فهمی که چقدر تنهایی، میفهمی که چقدر نیاز به محبت او داری. برای قلب زنان و دختران زندگی ات حرمت قائل شو و با آنها مثل شکننده ترین شیشه ها رفته کن تا مبادا شکسته شوند.

********

یک زن چه موقع مظلوم می شود؟ یک زن زمانی معلوم خواهد شد که عاشقت باشد؛ یک زن زمانی مظلوم خواهد شد که قلبش را تسخیر کنی. اگر چنین زنی را در زندگیتان دارید، مراقب مظلومیتش باشید. این مظلومیت می تواند او را به شکننده ترین انسانی که سراغ داشته ای تبدیل کند؛ این مظلومیت می تواند او را به ضعیف ترین انسانی که می شناختی در مقابلت تبدیل کند.

********

زمانی که به یک زن ظلم می کنی و از ظلم خود خشنود هستی و احساس قدرت می کنی، دقیقا همان جا بدان که ضعیف تر انسانی. بدان که خیلی حقیر شده ای که با ظلم به یک زن احساس قدرت می کنی. یک زن ضعیف نیست؛ یک زن مظلوم هم نیست؛ صفت های نامناسبی مثل ضعیفه و … را که جامعه به او می دهد را دور بریز. یک زن فقط برای این در برابر ظلم های تو دم نمی زند، چون قسمتی از وجودش هنوز هم دوستت دارد و هنوز هم عاشقت است. او هم می تواند به مانند تو ظالم شود، اما دلی بزرگ و قلبی مهربان دارد که به او از خود گذشتگی را یاد داده اند.

********

یک زن را به ضعیف بودن جثه اش قضاوت نکن. همان زنی که فکر می کنی خیلی ضعیف است و مظلوم ترین انسان روی زمین شناخته می شود، اگر یک روز نباشد، خواهی فهمید که برای همیشه در اشتباه بوده ای. در واقع ضعیف واقعی تو بودی اما چون آن زن از خود می گذشت تا تو احساس قدرت کنی، او را ضعیف می پنداشتی. همیشه مراقب باش که این زن از زندگی ات خارج نشود! اگر روزی او از زندگی ات رفت، تبدیل به ضعیف ترین انسان میشوی, تبدیل به مظلوم ترین فردی می شوی که شناخته ای.

********

می دانی چرا تعداد زنان شاعر کم است؟ چون مردان گریستن بلد نیستند. اگر مردان بلد بودند که بگریند، زنان شاعر بسیاری داشتیم. زنان برای مردانی که در زندگی شان دارند، ارزش زیادی قائل می شوند. آنها حاضرند هر کاری بکنند تا آنها همیشه آرامش داشته باشند. آنها همیشه به دنبال نقاط ضعف در مردان می گردند تا آن را تقویت کنند و به نقطه ی قوتی برای او تبدیل نمایند. قدر زنان زندگی تان را بدانید. آنها جلوی شما مظلوم ترین هستند اما برای مراقبت از شما مثل محکم ترین دیوار دنیا عمل میکنند.

********

عشقی که در وجود دختران و زنان نهفته شده است، هر کسی را به وجد می آورد؛ در دل اقیانوسی آرام، تلاطمی بزرگ به وجود می آورد. اگر زنی وجود نداشت، شاید هیچوقت مردان شاعر نمی شدند. اگر دختری به تو عشق ورزید، به پای وابسته بودنش نگذار؛ فکر نکن که مظلوم است و می توانی هر کاری در حقش بکنی. او فقط تو را از اقیانوس عشقش بهره مند می کند. اقیانوسی که پایانی ندارد.

********

زنان حتی با لبخندشان هم می توانند آرامشی بزرگ در وجودت نهادینه کنند؛ آرامشی که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند به تو هدیه دهد؛ آرامشی که بی نظیر است و مانند ندارد. یک زن حتی با مظلومیتش هم می تواند به تو آرامش دهد؛ همان آرامشی که باعث میشود احساس قدرت کنی، همان آرامشی که باعث می شود فکر کنی چون به او ظلم کرده ای می توانی قدرتمند ترین انسان روی زمین باشی. اگر با ظلم به زنی در زندگی ات فکر می کنی قدرتمندی، در واقع اینطور نیست. آن زن قدرتمند است که این احساس را در وجود تو نهادینه کرده است.

********

هستند زنانی که در خفا بگریند؛ هستند زنانی که مظلومیت در وجودشان بیداد کند اما خود را همچنان مقاوم نشان دهند! طوری که هیچ چیز و هیچ کس نتواند آنها را از پای درآورد. این زنان مجبور شده اند خود زندگی شان را بسازند. مجبور شده اند که برای ساختن زندگی شان از آن ظرافتی که باید، کمی دور شوند. اما باز هم یادت باشد که حتی اگر با مقاوم ترین زن روی زمین رو به رو شدی، بدان که در وجودش هنوز هم همان مظلومیت قبلی هر چند اندک وجود دارد.


در ادامه حتما ببینید :

متن درباره ظلم به زنان

متن زیبا درباره ارزش زن + عکس نوشته

متن‌های زیبا در مورد دختر بودن + عکس نوشته

جملات زیبا در مورد حقوق زنان


بازدید : - بار دسته بندی : اس ام اس و عکس نوشته تاريخ : 10 می 2021 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.