پیجی فروم

خواب دیدن Archives - پیجی فروم

- بار
تعبیر خواب پسته تازه با پوست

تعبیر خواب پسته تازه با پوست

خواب دیدم چند کیلو پسته ی تازه با پوست را که به رنگ قرمز مایل به صورتی بود از بازار خریدم و با همسر و فرزندانم در حیان خانه شکستیم و خوردیم ، تعبیرش چیه؟ استاد مدنی می گویند اگر کسی خواب دیده باشد پسته ای را که روی آن پوست است را در دست دارد نشان میدهد که با افراد صدیق و بی ریا سر و کار خواهد داشت ، چنان چه آن را […]