پیجی فروم

متن ادبی و کوتاه درباره قرآن کریم - پیجی فروم

کتاب قرآن باعث می شود که جامعه بشری به جامعه انسانی تبدیل شود. ما انسان ها سه مرحله تکامل داریم، اول مرحله بشریت است، دوم مرحله آدم بودن و سوم مرحله انسان بودن که از همه سخت تر است. اگر می خواهی انسانیت را به معنای واقعی درک کنی، پس باید آن را در کتاب قرآن جستجو کنی.

در ادامه این مطلب انواع متن های ادبی کوتاه درباره قرآن کریم آورده ایم که در مورد عظمت این کتاب سخت به میان آورده اند. این متن ها همچنین می توانند انگیزه و اشتیاق شما را برای خواندن این کتاب بیشترکنند. همراه ما باشید.

جملات ادبی و زیبا درمورد قرآن کریم

جملات ادبی کوتاه در مورد قرآن کریم

کتاب قرآن را که باز میکنی، با نوری از علم و ایمان مواجه می شوی که اگر به بان بها داده و آن را به وجودت راه دهی، این نور هم وجودت را روشنایی خواهد بخشید و تو را به اوج خواهد رساند. قرآن کتاب راهنماییست که می تواند انسان را از فرش به عرش برساند، قران همان نور هدایتیست که می تواند آدمی را متحول ساخته و از اون انسانی بهتر بسازد، انسانی که در جهان هستی مفیدتر و تاثیرگذارتر است.

********************

قرآن به مانند نقشه گنجی است که اگر به آن توجه کنی تو را به هر چه ثروت و نعمت در دنیاست می رساند. عده ای به دنبال فرمول های پیچیده هستند، عده ای در هر چیزی به غیر از قرآن این نقشه را می جویند اما نمی دانند که راهکار اصلی در همین کتاب است. کافیست به راهنمای های آن عمل نمایند، کافیست دستورات قرآن را در زندگی شان اجرایی کنند، آن موقع است که می توانند سعادت، ثروت و کمال واقعی را بیابند.

********************

خوشبختی در این دنیا یک فرمول دارد و آن هم عمل به دستورات قرآن است. وقتی که وجودت را به قرآن می سپاری و تمام زندگی ات را بر مبنای آن بنا میکنی، در واقع تو داری طبق دستورات خداوند پش می روی، خداوندی که تمام این جهان را آفرید. وقتی که از خالق چیزی برای استفاده از محصولش کمک می گیری، بهتر می توانی از محصول استفاده کنی و زمانی که از خالق تمام جهان برای زندگی در دنیا کمک می گیری، بهتر می توانی زندگی ات را بسازی و به آن شکل دهی.

********************

فرمول یک زندگی راحت و آسوده آسان است، به قرآن توجه کن و دستورات آن را در زندگی ات عملی کن. وقتی که به دستورات قرآن عمل میکنی، کاملاً مطابق و هماهنگ با قوانین جهان هستی می شوی و همین مسئله باعث می شود که دنیا کاملاً بر وفق مراد تو باشد! این یعنی همان چیزی را تجربه میکنی که دلت میخواهد. در واقع کتاب قرآن کتاب قوانین زندگی در جهان هستی و ساختن جهان آخرت است که به واسطه آن می توانی به کمال برسی.

متن درباره قران کوتاه

دو نوع لذت داریم، یکی لذتی ماندگار است و دیگری هم لذتی کوتاه مدت. وقتی که به دنیا و زینت های گول زننده اش توجه کنی، در واقع به سوی آن لذتی که کوتاه مدت است می روی و خودت را از لذتی ماندگار محروم میکنی. اگر لذت بزرگتر را میخواهی باید شیوه زندگی در این دنیا را بیاموزیِ، شیوه قدم برداشتن در مسیر درست زندگی و رد شدن از موانع آن را بیاموزی و این چیزها را هیچ کتابی و هیچ منبعی به جز قرآن نمی تواند به درستی در اختیار تو قرار دهد. راز رسیدن به لذت های بزرگ و ماندگار در کتاب قرآن نهفته است.

********************

قرآن گنجینه ای دارد بی بدیل که اگر شروع کنی به خواندن آن کنی و در پی تک تک کلماتش تفکر ورزی، می توانی به این گنجینه دست پیدا کنی. این گنجینه احساس خوبی است که تمام وجودت را در بر می گیرد. اگر در این دنیا احساس خوبی داشته باشی، یعنی هر روز به سعادت نزدیک و نزدیکتر می شوی.

********************

حتی وقتی که دلت گرفته و از همه چیز ناراحتی ناامید نشو، کتاب قرآن را باز کن و شروع به خواندنش کن آن موقع میبنی که چطور خدا با آیات مختلف نوید روزهای خوب و زیبا را می دهد، آن موقع میبینی چطور خدا با آیات مختلف تو را دلداری داده و به تو امید می دهد. می دانی فرق دلداری و امید دادن های خدا با دیگران چیست؟ این است که خدا امید واهی نمی دهد و اگر سخنی در قرآن آمده بود و تو به آن عمل کردی، یقیناً خواهی توانست حال بدت را دگرگون ساخته و به حال خوب تبدیل نمایی.

********************

از قران برای بهتر کردن زندگی ات استفاده کن. تو می توانی نزد هزاران روانشناس مختلف بروی، تو می توانی هزاران کتاب مختلف که در مورد سبک زندگی بهتر نوشته شده اند را بخوانی اما هیچ کدام به اندازه قرآن نمی توانند تو را به سمت و سویی که می خواهی هدایت کنند. اگر هدایت واقعی می خواهی، اگر میخواهی که درست ترین مسیر را بیابی، قرآن بخوان. وقتی را که برای خواندن کتاب های مختلف می گذاری، در پی درک مفاهیم قرآن کریم بگذار آن موقع خواهی دید که چطور این کتاب با نور هدایتش تو را به سمت زندگی بهتر هدایت خواهد کرد.

متن زیبا درباره قران + عکس

قرآن کریم کتابیست بی بدیل که تا به حال نه تحریف شده و نه کسی توانسته به مانند آن را بنویسد. در مقابل تو کتابی بی مثال وجود دارد که تاکنون جهان به مانند آن را به خود ندیده. پس چرا اینقدر راحت باید از کنارش بگذری و آن را نادیده بگیری؟ چنین کتابی یقیناً حرف هایی برای گفتن دارد که اگر گوش دلت را به سوی این حرف ها باز کنی می توانی درست ترین مسیر زندگی را بشناسی. از این به بعد به قرآن به همین دید نگاه کن و سعی کن تمام وجودت را برای درک و مفاهیم آن بگذاری، آن موقع می بینی که زندگی چطور وفق مرادت می شود.

********************

وقتی که مشغول خواندن قرآن هستی، تمام توجه ات را از روی مسائل دیگر بردار و روی آیاتش بگذار. این آیات راهگشای تمام مسائل و مشکلاتت هستند. مگر نمی خواهی که مسئله و مشکلت حل شود؟ مگر نمی خواهی که از پس چالش های زندگی بر بیایی؟ پس به آیات قرآن توجه کن و تمام آن مشکلات را به فراموشی بسپار. آن موقع قرآن کلید حل تمام آن ها را به تو خواهد داد و تو می توانی به واسطه این کلید تمام درهای موانع و مشکلات را باز کرده و از آنها عبور کنی.

********************

وقتی که در زندگی ات سردرگمی، به جای اینکه از دیگران راهنمایی بخواهی، از خدا راهنمایی بخواه. کتاب قرآن سخنان خداوند را در خود جای داده پس آن را بگشا و از خدا بخواه که تو را راهنمایی کند. اگر این را از ته دل خواسته باشی، اگر به آیات قرآن توجه کامل نمایی و سعی کنی معنی و مفهوم اصلی آنها را درک کنی، آن موقع کلید حل تمام سردرگمی هایت به تو داده خواهد شد و آن موقع تو به راحتی متوجه می شوی که چگونه از پس مسائلت بر بیایی.

جمله های تاثیرگذار ادبی درباره قرآن کریم

زندگی چالش های مختلفی دارد، زندگی مشکلات زیادی را سر راه آدم ها سبز می کند و فقط آنهایی موفق به رد کردن و برطرف کردن این چالش ها می شوند که شیوه مقابله با آن ها را آموخته باشند. برخی تمام زندگی شان را می گذارند تا این شیوه را بیاموزند و بعضی هم از یک میانبر استفاده می کنند، میانبری به نام قرآن. قرآن راهنمای کامل زندگی است، تو آن را به شکل دفترچه راهنمایی زندگی بپندار و سعی کن آن را درک کنی آن موقع می فهمی که چطور به راحتی از مشکلات و چالش هایت عبور کنی. راهکاری که در قرآن نهفته شده را برخی سال ها تلاش می کنند تا به آن دست یابند پس ساده از کنارش نگذر و به آن توجه کامل نما.

********************

کتاب قرآن نور هدایتیست که ما را به سوی بهشت خداوند هدایت می کند. یقیناً همه ما فرصت این را داریم که به سوی بهشت حرکت کنیم ولی در این بین فقط برخی موفق می شویم و برخی دیگر درگیر زندگی دنیایی و زینت های آن شده و بهشت خدا را از یاد می بریم. حال برای این که با کمترین مانعی مسیر بهشت را در پیش بگیریم، درگیر زینت های دنیایی نشویم و آنها را بشناسیم، باید قرآن بخوانیم. قرآن راهنمای کاملی برای بهشتی شدن است و می تواند تو را در بهترین قسمت بهشت سکنی دهد.

********************

سعادت در دنیا و آخرت آرزوی هر انسانیست اما چطور می توان به این سعادت دست یافت؟ راه حل ساده است، راه حل در کتاب قرآن نهفته است پس کافیست این کتاب آسمانی را باز کنی و در پی این راه حل باشی. خدا با تک تک آیات قرآن راه حل را برایت روشن تر می سازد و تو می توانی از آن برای سعادتمند شدن در این زندگی و ساختن آخرتی زیبا استفاده کنی.

جملات قشنگ درباره قرآن

فرمول خوشبخت شدن در قرآن نهفته شده، این فرمول به تو می گوید چطور و چگونه زندگی کنی تا خوشبخت شوی! گرچه این فرمول ساده به نظر می رسد است اما عمل کردن به آن برای انسان کمی سخت به نظر می رسد؛ این سختی برای این است که گاه ممکن است امید و ایمانش را از دست بدهد. برای اینکه این امید و ایمان را حفظ کنی، سعی کن همواره قرآن خواندنت را ادامه دهی. اینگونه نه تنها عمل کردن به این فرمول برایت راحت تر است بلکه ایمانت هم به آن بیشتر خواهد شد.

********************

در پس کتاب قرآن فرمول ها و راه حل هایی برای زندگی شاد و خرسند نهفته شده. بسیاری از افراد موفق و سرشناس تمام زندگی شان را گذاشته اند تا به این فرمول ها دست بیابند. آنها پس از دست یافتن به فرمول زندگی شاد تمام دستاوردهایشان را به صورت کتاب نوشته و با دنیا به اشتراک گذاشته اند. وقتی که تمام تلاش ها و دستاوردهای آن ها را با قرآن مقایسه میکنی، باز هم متوجه نواقص آنها خواهی شد. پس چرا با وجود اینکه حتی اگر تمام سرگذشت زندگی یک انسان و فرمول های سعادتش را بخوانیم باز هم در آن نقص می بینیم، به سراغ قرآن نرویم که کاملاً بی نقص است و نمی توان در آن عیب یافت؟ اگر فرمول خوشبختی واقعی را می خواهید، بهتر است بدانید این فرمول در کتابی به جز قرآن به صورت کامل و رسا بیان نشده.

جملات ناب و کوتاه درباره قران

کتاب قرآن آرامشی محض دارد، آرامشی که وقتی آیاتش را شروع به خواندن می کنی تمام وجودت را در بر می گرد. اگر سردرد داشتی، اگر حالت بد بود، اگر در دلت دغدغه و نگرانی داشتی به واسطه این آرامش برطرف شده یا تسکین می یابد و تو می توانی انرژی بسیاری بگیری. کتاب قرآن منبع غنی آرامش است و هر کسی که آرامش را جستجو می کند، در نهایت به این کتاب خواهد رسید.

********************

اگر گذرا به آیه های قرآن نگاهی انداخته و خیلی زود از آنها عبور کنی، نه اینکه چیزی عایدت نشود ولی نمی توانی به صورت کامل مفهوم آن ها را درک نمایی. مقصود تو سریع تمام کردن یک سوره یا تعدادی از آیات نیست، مقصود تو درک کردن است پس هر چقدر می توانی برای هر آیه وقت بگذار، آن را درک کن و سپس به سراغ آیه بعدی برو.

********************

قرآن کریم کتابیست که عیب و نقصی در آن دیده نمی شود. یقیناً انسان هایی بوده اند که در آن به دنبال نقص بگردند، یقیناً انسان هایی بوده اند که بخواهند کتابی به مانند قرآن را بنویسند اما باید در این تعلل کرد که چرا همه آنها با شکست مواجه شدند؟ این را می توان در نتیجه کار دید که این کتاب نه تحریف شده و نه به مانند آن تا به حال نوشته شده. پس همین موضوع باید ایمانت را نسبت به آن بیشتر کند.

********************

عده ای به دنبال دلیلی می گردند تا بدانند که چرا زنده اند و چرا نفس میکشند، اگر شما هم به دنبال این مسئله هستید، تنها جایی که پاسخی برای شما دارد، قرآن است. قرآن را با گوش و چشم دل بخوانید و بشنوید، در پی آیات آن تعقل کنید، آن موقع است به تمام دلایلی که چرا زنده اید، چرا نفس میکشید و چرا به شما فرصت داده شده می رسید.

متن ادبی و کوتاه درباره قرآن کریم

در پی قرآن مفهوم زندگی نهفته است. تو می توانی زندگی ات را آسان گرفته و آن را بی هدف بگذرانی، همچنین می توانی معنا و مفهومی برای آن بیابی و به این واسطه رسالتت را هم در دنیا درک کنی. اگر می خواهی جزو دسته دوم باشی، پس قرآن خواندن را پشت گوش نینداز و هر روز حتما هر چقدر که می توانی قرآن بخوان چرا که این کتاب تو را با مفهوم زندگی و معنای آن آشنا می کند و در نهایت کمکت خواهد کرد که رسالتت در دنیا را بشناسی.


در ادامه تماشا کنید :

متن زیبا برای دعوت به تلاوت قرآن

متن زیبا برای هدیه دادن قرآن

عکس نوشته زیبای قرآنی برای پروفایل (2)


بازدید : - بار دسته بندی : اس ام اس و عکس نوشته تاريخ : 7 می 2021 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.