پیجی فروم

جملات تاکیدی برای افزایش اعتماد به نفس - پیجی فروم

به واسطه جملات تاکیدی افزایش اعتماد به نفس می توانید به خود و توانایی هایتان ایمان بیاورید. اگر می خواهید در مسیر زندگی و خواسته هایتان قدرتمند ظاهر شوید، باید اعتماد به نفسی قوی داشته باشید. به واسطه عبارات تاکیدی می توانید اعتماد به نفس خود را هر روز نسبت به دیروز بیشتر و بیشتر کنید.

در ادامه این مطلب جملات و عبارات بسیاری برای افزایش اعتماد به نفس قرار داده ایم که به واسطه آنها می توانید در مسیر خواسته هایتان قدرتمند بدرخشید. همراه ما باشید.

عبارات تاکیدی افزایش اعتماد به نفس

من توانایی انجام کارهای بسیاری را دارم.

********

من توانایی کاری که نسبت به انجام آن اراده کنم را دارم.

********

من قدرت بسیاری دارم.

********

من به خود اعتماد دارم.

********

توانایی های من بسیار زیاد هستند.

********

من به توانایی های خودم ایمان دارم.

********

توانایی های من به من در مسیر زندگی کمک بسیاری می کنند.

********

من به واسطه توانایی هایم توانسته ام به اهداف بسیاری برسم.

********

توانایی هایم در مسیر هدفم یاری گر من هستند.

********

چه خوب است که توانایی هایم در زمینه های مختلف روز به روز بیشتر و بیشتر می شوند.

********

چه خوب است که اراده ای فولادین دارم که توانایی هایم را روز به روز بیشتر کنم.

********

من خودم را دوست دارم و برای همین در هر زمینه ای سعی می کنم قدرتمند شوم.

********

ذهن قدرتمند من از من یک انسان قدرتمند می سازد.

********

من قدرتمند هستم و این را می توان در توانایی های خارق العاده ام دید.

********

خدا را شکر که می توانم خودم از پس کارهایم بر بیایم.

********

خدا را شکر که علاوه بر خود می توانم از پس کارهای دیگران هم بر بیایم.

********

خدا را شکر که مرا لایق توانایی های بسیار دید.

********

خدا را شکر که با قدرت اعتماد به نفسم توانسته ام به قله های زندگی برسم.

********

خدا را شکر که خودم مسیر زندگی ام را هموار می کنم.

********

خدا را شکر که در مسیر زندگی قدرت از بین بردن موانع را دارم.

********

خدا را شکر که از قدرت ذهنی و جسمی بسیاری برخوردار هستم.

********

خدا را شکر که به واسطه توانایی هایم می توانم هر روز هدف های جدید برگزینم.

********

خدا را شکر که آنقدر به من توانایی داده که می توانم این جهان را به معنای کامل تجربه کنم.

********

خدا را شکر که توانایی هایم آنقدر زیاد هستند که زندگی ام را همانطور که می خواهم خلق می کنم.

********

خدا را شکر که زندگی ام را به گونه ساخته ام که بابت هیچ آرزو و هدفی حسرتی بر دلم باقی نمی ماند.

********

خدا را شکر که در پیمودن مسیر هدف هایم به خودم متکی هستم.

********

خدا را شکر که آنقدر قوی هستم که به جز خودم به هیچ کس دیگری برای کمک نیازی ندارم.

********

خدا را شکر که نه تنها از کسی کمک نمی خواهم بلکه دست یاری ام را به سوی دیگران هم دراز می کنم.

********

خدا را شکر که در من قدرت بسیاری آفرید.

********

خدا را شکر که آنقدر توانایی دارم که می توانم به آنها در برابر چالش های زندگی تکیه کنم.

********

خدا را شکر که مرا از روزگار قوی تر آفریده.

********

خدا را شکر که مرا مستحق قدرت، اعتماد به نفس، اراده ای قوی، انرژی و انگیزه فراوان و نشاط بسیار دانسته.

********

خدا را شکر که می توانم خودم انگیزه ای برای رسیدن به تمام اهدافم شوم.

********

خدا را شکر که در مسیر اهدافم با قدرت ادامه می دهم و لحظه ای نمی ایستم.

********

خدا را شکر که جز خدا و خودم هیچ تکیه گاه دیگری ندارم.

********

خدا را شکر که فقط روی خودم و خودش حساب باز می کنم.

********

خدا را شکر که توانایی هایی خاص به من داده که به واسطه آنها می توانم خاص ترین کارها را هم انجام دهم.

********

اکنون در من قدرت بسیاری نهادینه شده است.

********

اکنون وجوم را به دست خدا میسپارم و میدانم که سرشار از قدرت می شوم.

********

اکنون فقط روی خدا و خودم حساب باز می کنم تا زندگی ام دگرگون شود.

********

چرا خدا به من اینقدر قدرت داده؟

********

چرا خدا همواره یاریگر من در هر مسئله و چالشی است؟

********

همواره برای موفقیت ایده های بسیاری به ذهنم وارد می شوند.

********

هدف های بسیاری به من الهام میشود که همگی می توانند مرا به موفقیت های فراوان برسانند.

********

چرا از پس هر کاری بر می آیم؟

********

چرا همه از من به عنوان الگو یاد می کنند؟

********

به خودم و توانایی هایم به حدی احترام می گذارم که فقط روی خودم حساب باز می کنم.

********

فقط روی خودم حساب باز کرده و چشم امیدم را فقط به توانایی های خودم می بندم.

********

چرا خدا در وجود من اینقدر توانایی های خارق العاده آفریده؟

********

در هر کاری پیروزی از آن من است.

********

چرا تقدیرم با پیروزی و موفقیت عجین شده است؟

********

من بیشتر از سرنوشت روی توانایی های خودم حساب باز میکنم.

********

من به زندگی ام کنترل دارم و افسار آن را در دست گرفته ام.

********

احساس میکنم زندگی ام همانی است که همیشه می خواستم.

********

احساس می کنم موفقیت هایم باعث شده که اعتماد به نفس فراوانی داشته باشم.

********

احساس میکنم قدرت هایم به قدری زیاد هستند که می توانم در مسیر هر هدفی موفق ظاهر شوم.

********

احساس میکنم قدرتی که دارم از خدا نشات می گیرد چرا که به واسطه قدرتم همیشه پیروز می شوم.

********

احساس میکنم در جنگ خواسته هایم همیشه پیروز میدان منم.

********

احساس می کنم روحیه بسیار قوی ای دارم و همین روحیه باعث می شود همیشه بایستم و بجنگم.

********

احساس میکنم اراده ای دارم که حتی از فولاد هم قوی تر است.

********

احساس میکنم انگیزه ای دارم که بسیار است و همواره به کمک من در رسیدن به اهدافم می آید.

********

احساس می کنم دست یاری گر خدا به کمک من در زندگی آمده.

********

احساس میکنم در برابر تمام چالش ها و مسائل زندگی ام ده به هیچ جلو هستم.

********

احساس میکنم من از چالش های زندگی ام بسیار قوی تر هستم.

********

احساس میکنم کاملاً مطابق با قوانین دنیوی در هر حال حرکت هستم چرا که احساس قدرت بسیاری به سراغم آمده.

********

احساس می کنم توانایی هایم به قدری زیاد شده اند که پادشاه زندگی خود شده ام.

********

احساس میکنم به هر کاری که وارد شوم در آن می درخشم.

********

احساس میکنم موفقیتم حتی قبل از اینکه کاری را شروع کنم تضمین می شود چرا که به خود و توانایی هایم اطمینان بسیاری دارم.

********

قدرت کامیابی بخش خدا همراه من در زندگیست برای همین همیشه پیروز می شوم.

********

قدرت کامیابی بخش خدا همراه من در هر چالشیست برای همین در برابر چالش هایم بسیار قدرتمند ظاهر می شوم.

********

قدرت کامیابی بخش خدا برای من سایه ای در برابر خورشید تمام چالش ها و مسائل زندگی به وجود آورده برای همین همواره ایمان دارم که می توانم موفق شوم.

********

قدرت کامیابی بخش خدا به من قدرت می دهد.

********

قدرت کامیابی بخش خدا به من انگیزه حرکت می دهد.

********

قدرت کامیابی بخش خدا به من نوید پیروزی ام در هر مسئله ای را می دهد چرا که من خودم را در سایه این قدرت می دانم.

********

قدرت کامیابی بخش خدا مراقبت من در زندگیست.

********

قدرت کامیابی بخش خدا کامیابی و پیروزی را در هر زمینه ای برایم به ارمغان می آورد.

********

قدرت کامیابی بخش خدا پشتوانه ای قدرت مند برای من است.

********

قدرت کامیابی بخش خدا را در قلبم احساس میکنم و با تکیه به آن به سراغ خواسته های مختلفم می روم.

********

قدرت کامیابی بخش خدا باعث می شود همیشه ایمانم را حفظ کرده و در مسیرم باقی بمانم.

********

ثمرات نیکوی اعتماد به نفسم در زندگی بسیار است.

********

یکی از ثمرات نیکوی اتکاء به خودم و توانایی هایم عزت نفسی است که به سراغم آمده.

********

یکی از ثمرات نیکوی تکیه به توانایی های خودم این است که هر کاری را همانطور که می خواهم انجام می دهم.

********

یکی از ثمرات نیکوی توانایی های مختلفم این است که از پس هر کاری بر می آیم.

********

یکی از ثمرات نیکوی تکیه به خودم این است که نتیجه را همانطور که می خواهم رقم می زنم.

********

یکی از ثمرات نیکوی اعتماد به نفسم رسیدن به بسیاری از اهداف و خواسته هایم است.

********

اعتماد به نفسم باعث شده در زندگی بسیار جلو بیفتم.

********

کاملاً طبیعی است که من بتوانم از پس کارهای بسیاری بر بیایم چرا که قدرت های بسیاری دارم.

********

کاملاً طبیعی است که در هر هدفی موفق شوم چرا که قدرت بسیاری دارم.

********

کاملاً طبیعی است که تنها به خودم تکیه کنم چرا که خودم را منبع هر قدرت و توانایی می دانم.

********

کاملاً طبیعی است که به سرنوشت اعتقادی نداشته باشم چرا که خودم زندگی ام را می سازم.

********

کاملاً طبیعی است که احساس خوشبختی کنم چرا که زندگی ام را همانگونه که میخواهم میسازم.

********

کاملاً طبیعی است که همواره موفقیت به سراغم بیاید چرا که همیشه درست ترین مسیر را برای پیشبرد کارهایم در نظر میگیرم.

********

کاملاً طبیعی است که در زندگی دستاوردهای زیادی به دست بیاورم چرا که خدا مرا لایق این دستاوردها دانسته.

********

کاملاً طبیعی است که احساس آرامش کنم چرا که خودم این آرامش را با توانایی هایم برای خودم ساخته ام.

********

کاملاً طبیعی است که روی هیچ کسی به جز خودم حساب باز نکنم چرا که هیچ کسی غیر از خودم نمی تواند به خوبی از پس کارهایم بر بیاید.

********

کاملاً طبیعی است که به خودم ایمان کافی داشته باشم چرا که می دانم قدرتی بزرگتر به نام خدا پشتوانه ام در زندگیست.

********

کاملاً طبیعی است که خودم را دوست داشته باشم چرا که دلایلی برای دوست داشتنم دارم و آن هم توانایی ها، قدرت ها، دستاوردها و سبک زندگی خوبیست که دارم.

********

کاملاً طبیعی است که همه برای کمک گرفتن به سراغ من می آیند چرا که می دانند من انسان قدرتمندی هستم.

********

کاملاً طبیعی است که از من به عنوان الگوی موفقیت یاد کنند چرا که من موفقیت های بسیار به دست آورده ام.

********

کاملاً طبیعی است که من و موفقیت به مانند دو دوست جدانشدنی از یکدیگر هستیم.

********

کاملاً طبعی است که من زندگی ام پر از حس خوب است چرا که خودم برای به وجود آوردن حس خوب تلاش می کنم.

********

من از کارم رضایت دارم.

********

من از زندگی ام رضایت دارم.

********

من از توانایی هایم رضایت دارم.

********

من از دستاوردهایی که در زندگی ام داشته ام رضایت دارم.

********

من از انتخاب هایم در زندگی رضایت دارم.

********

من از مسیرهایی که تاکنون آنها را در پیش گرفته ام تا به موفقیت برسم رضایت دارم.

********

من از هر آنچه تا به اکنون تجربه کرده ام رضایت دارم.

********

من از وضعیت خودم رضایت دارم.

********

من از تلاش و پشتکاری که دارم رضایت دارم.

********

من از انگیزه و همتی که در وجودم است رضایت دارم.

********

من از اراده ای فولادین که خدا به من داده رضایت دارم.

********

ذهن قدرتمند من ایده های بسیاری برای حل مسائل و چالش های زندگی ام به من می دهد.

********

ذهن قدرتمند من راه های بسیاری برای موفقیت پیش رویم می گذارم.

********

ذهن قدرتمند من توانایی برآمدن از پس هر چالشی را دارد چرا که خیلی زود برای آن چالش راه حلی پیدا می کند.

********

ذهن قدرتمند من باعث اعتماد به نفس قدرتمندی است که اکنون آن را دارم.

********

ذهن قدرتمندم به من اعتماد به نفس میدهد برای همین اینقدر به خودم ایمان دارم.

********

ذهن قدرتمند من خاص است و برای همین خاص ترین راه حل ها را به من ارائه می دهد.

********

ذهن قدرتمندم بزرگترین یار و همراه من در زندگی ام است.

********

ذهن قدرتمندم ایده ها را شکار کرده و در اختیار من می گذارد.

********

ذهن قدرتمندم شکارچی فرصت هاست چرا که فرصت ها را شکار کرده و در اختیار من می گذارد.

********

ذهن قدرتمندم از قدرت کامیابی بخش خدا نیرو می گیرد.

********

ذهن قدرتمندم به واسطه قدرت خدا قدرتمندتر می شود.

********

ذهن قدرتمندم را دوست دارم.

********

همه درهای رسیدن به خواسته هایم به واسطه همت و تلاشم باز می شوند.

********

قفل همه درهای مربوط به هدف هایم به واسطه توانایی هایم باز می شوند.

********

امیدواریم که از خواندن عباراتی که برایتان در خصوص افزایش اعتماد به نفس قرار دادیم لذت برده باشید. اگر شما هم عبارت تاکیدی خاصی در این زمینه دارید که از آن نتیجه گرفته اید یا احساس میکنید که برای دیگران هم مفید است و می تواند آنها را به مدار افراد دارای اعتماد به نفس بالا برساند، حتما در بخش نظرات آن را با ما در میان بگذارید.


مطالب پیشنهادی :

متن در مورد اعتماد به نفس کاذب

جملات روحیه دهنده به بیماران

جملات انگیزشی ورزشی بدنسازی + عکس نوشته

متن در مورد زمین خوردن و بلند شدن


بازدید : - بار دسته بندی : اس ام اس و عکس نوشته تاريخ : 7 می 2021 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.